Kennispartner worden?

Zoeken
Generic filters
Exacte overeenkomst
Zoek in titels
Blogs en/of shops?
Blog artikelen
Producten

Stoornissen

Bij een stoornis is wetenschappelijk aan te tonen dat een kind anders functioneert dan de meeste andere kinderen. Dit wil niet zeggen dat een kind met een stoornis slecht functioneert of altijd een achterstand heeft. Een stoornis bestaat uit een aantal karaktereigenschappen van een kind, die onder een bepaalde noemer geplaatst kunnen worden. Een stoornis is vaak niet te genezen. Wel kan iemand met een stoornis vaardigheden aanleren, waardoor er goed mee te leven is.

Voor veel ouders en kinderen is het prettig om te weten hoe bepaalde stoornissen aangepakt kunnen worden en wat ze kunnen doen om er op een goede manier (binnen het gezin) mee om te gaan. Op deze pagina hebben wij de meest voorkomende stoornissen bij kinderen verzameld.

ASS (autisme spectrum stoornis)

Met autisme wordt een stoornis in het autisme spectrum bedoeld. Sinds de DSM-5 er is, wordt er gesproken over ASS. Er wordt eigenlijk geen onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende vormen van autisme. Voorheen werd we nog gesproken over klassiek autisme,PDD- NOS en Asperge.

Autisme is een informatieverwerkingsstoornis. Met autisme word je geboren en dit blijft je hele leven een rol spelen. Alles wat een kind met autisme ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft wordt op een andere manier verwerkt. Alles komt in losse details de hersenen binnen, waar het vervolgens tot een geheel moet worden gepuzzeld. Dit brengt een mix van sterke en minder sterke eigenschappen met zich mee. Autisme zie je niet aan iemands uiterlijk, maar het heeft grote invloed op het leven van diegene. Hoe groot en op welke manier, verschilt per persoon.

Aandacht- en concentratiestoornis

Er wordt gesproken over een concentratiestoornis wanneer een kind ernstige problemen ervaart met het vestigen van aandacht op iets of iemand. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) is een aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitstoornis. ADHD is vrij vertaald in het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. De ernst van de ADHD symptomen worden gespecificeerd als licht, matig en ernstig. In de DSM 5 worden drie vormen van ADHD onderscheiden;

Overwegend onoplettende beeld

 • Passief lijken
 • Dromerig zijn
 • Niet lijken te luisteren
 • Snel afgeleid zijn
 • Ongeorganiseerd zijn
 • Vaak spullen kwijt raken
 • Moeite om aandacht bij taken te houden
 • Moeilijk instructies kunnen volgen
 • Moeite met sociale vaardigheden/situaties

Overwegend hyperactieve / impulsieve beeld

 • Moeilijk stil kunnen zitten
 • Niet rustig kunnen spelen
 • Overdreven veel praten
 • Niet op de beurt kunnen wachten
 • Niet kunnen focussen op één activiteit
 • Anderen niet uit laten praten
 • Belanden vaak in gevaarlijke situaties
 • Niet zichzelf kunnen afremmen

Gecombineerde beeld

 • Zowel kenmerken/problemen van het overwegend onoplettende beeld en het overwegend hyperactieve/inpulsieve beeld komen voor. 

Stemmingsstoornis

Wanneer de gemoedstoestand en emoties van je kind langdurig en ernstig verstoord zijn, dan kan het zijn dat er sprake is van een stemmingsstoornis. Er zijn verschillende stemmingsstoornissen zoals; depressie, bipolaire stoornis en dysthyme stoornis.

Borderline

Iemand met een borderline persoonlijkheidsstoornis laat een groot verschil aan symptomen en gedragingen zien. Soms lijkt het wel of iemand twee persoonlijkheden heeft. Iemand met borderline voelt zich vaak niet in balans en kan soms onvoorspelbaar reageren. Door de kenmerken van borderline worden andere mensen vaak op afstand gehouden. Iemand met borderline kan namelijk last hebben van wantrouwen naar anderen en laat zich misschien door niemand echt kennen. Het is voor iemand met borderline niet makkelijk om vriendschappen en relaties te onderhouden en behouden. Anderen vinden soms dat iemand met borderline overdreven of te gevoelig reageert.

Angststoornis

Angst, dwang en depressie zijn in meer en mindere mate met elkaar verbonden. Angst kan zorgen voor dwangmatige handelingen en zelfs leiden tot een depressie. Angst kan op verschillende manieren worden ervaren en komen dus ook op verschillende manieren tot uiting. Dat een mens angst heeft is een ingebouwde functie om ons te beschermen, maar wanneer er sprake is van angst in situatie waarbij dat niet nodig is of irreëel is dan kan er sprake zijn van een angststoornis. 

Verschillende soorten angststoornissen

 • Sociale fobie
 • Paniekstoornis
 • Straatvrees
 • Posttraumatische stressstoornis
 • Piekerstoornis
 • Dwangstoornis
 • Hypochondrie

Eetstoornis

Anorexia Nevosa, Boulimia Nervosa en de Eetbuistoornis, zijn de officiële namen voor de eetstoornissen waar je vaker over hoort. Toch zijn er nog allerlei andere vormen van eetproblemen die tussen deze drie invallen. Het maakt echter niet zoveel uit welke naam er aan gegeven wordt, want het heeft alles te maken met een verstoorde en obsessieve manier van omgaan met eten. Het heeft te maken met de manier waarop iemand omgaat met zichzelf, anderen en de wereld om zich heen. Vaak zoeken deze mensen naar houvast en controle. Het is een complexe ziekte die maar door weinig mensen echt begrepen wordt. Steeds meer tieners krijgen te maken met een eetstoornis.

Verslaving

Verslaving is een breed begrip en er bestaan dan ook veel opvattingen over. Soms wordt het gezien als ziekte, als een gewoonte of als een maatschappelijk probleem. Er wordt gesproken over een verslaving als je; steeds meer nodig hebt van een bepaald middel om hetzelfde effect te bereiken, ontwenningsverschijnselen krijgt als je niet gebruikt en moet gebruiken om je goed te voelen. Je lichaam en geest zijn afhankelijk van het middel, product of de gewoonte.

Verschillende soorten verslavingen

 • Alcoholverslaving
 • Drugsverslaving
 • Gameverslaving
 • Internetverslaving
 • Computerverslaving
 • Roken

Overspannenheid en burn-out

In deze drukke maatschappij waar veel van ons, maar ook van kinderen, verwacht wordt komt steeds vaker overspannenheid en burn-out voor. Veel ouders vinden de combinatie van het ouderschap, werken en allerlei andere verplichtingen te zwaar en raken opgebrand. Ook komt dit bij kinderen en jongeren steeds vaker voor. Denk maar eens aan de druk die een jongere voelt tijdens zijn studie. Bij een burn-out kan iemand geen energie meer vinden om werk te verrichten. Een burn-out komt met name voor bij mensen in sociale beroepen zoals het onderwijs, de zorg of het management. Er wordt ook vaak de term overspannen gebruikt. Er is echter wel een verschil tussen een burn-out en overspannenheid. Overspannen zijn heeft meestal een korte termijn oorzaak. Bij een burn-out is iemand al langere tijd over zijn grenzen heen gegaan.

Online hulp

Hoewel deze pagina geschreven is richting stoornissen bij kinderen, gelden deze kenmerken en stoornissen ook bij volwassenen. Tijdens het moederschap wordt je met veel zaken geconfronteerd. Vaak komt in die periode ook naar boven dat er (mogelijk onopgeloste) dingen zijn (uit het verleden) bij de moeder en dat er sprake is van een stoornis. Dit is niet iets om je voor te schamen. Vraag hulp, want je hoeft het niet alleen te doen. Het maakt je geen slechte moeder, juist niet. Wij bieden ook hiervoor laagdrempelige hulp door onze 24/7 Online Live Hulp chat. Hier zit altijd een professional voor jou klaar om je te helpen, bij welke problemen dan ook.

In het Mamazijn warenhuis