Als het om de opvoeding van een kind gaat, is een van de belangrijkste dingen die je kunt doen een veilige en ondersteunende omgeving scheppen waarin ze kunnen groeien en ontdekken. Maar als het om genderidentiteit gaat, weten veel ouders niet goed hoe ze hun kind genderneutraal kunnen opvoeden. Gelukkig zijn er enkele tips die je kunt volgen om ervoor te zorgen dat je kind zich prettig voelt in zijn eigen huid. Blijf lezen om meer te weten te komen!

 

Wat betekent het om een kind op een genderneutrale manier op te voeden?

Er is niet één antwoord op deze vraag omdat er niet één manier is om een kind genderneutraal op te voeden. Sommige ouders die ervoor kiezen hun kinderen op een genderneutrale manier op te voeden, kunnen dat doen door hun kind via spel verschillende geslachten en rollen te laten verkennen, door genderneutrale voornaamwoorden te gebruiken zoals “zij/hen”, of door stereotypen die met bepaalde geslachten worden geassocieerd te vermijden.

 

Andere ouders kunnen ervoor kiezen hun kind in kleding van beide seksen te kleden, of het toe te staan zijn eigen voornaamwoorden te kiezen zonder oordeel. Het belangrijkste is dat de ouders die het kind opvoeden zich prettig voelen bij hun gekozen aanpak en dat ze consequent zijn in hoe ze het geslacht aan hun kind voorstellen.

 

Zijn er voordelen aan het op deze manier opvoeden van kinderen?

Er zijn heel wat voordelen aan genderneutrale opvoeding van kinderen. Ten eerste stelt het kinderen in staat hun eigen unieke identiteit te ontwikkelen zonder beperkt te worden door seksestereotypen. Het helpt hen ook empathie en compassie te leren voor anderen die niet aan de maatschappelijke normen voldoen.

 

Bovendien kan genderneutraal ouderschap helpen voorkomen dat kinderen geweld of misbruik meemaken op grond van hun genderidentiteit. Het leert hen ook dat er meer dan één manier is om een jongen of een meisje te zijn, en dat beide seksen evenveel waarde hebben. Uiteindelijk schept het een gelijkwaardiger en toleranter wereld voor alle kinderen.

 

Welke uitdagingen kun je tegenkomen als je dit probeert te doen?

De grootste uitdaging waarmee je te maken kunt krijgen is de zelfidentificatie van het kind. Het is belangrijk te onthouden dat elk kind uniek is en uiteindelijk zijn eigen weg zal vinden, of die nu gendernormatief is of niet. Dat je kind zich niet met een bepaald geslacht identificeert, betekent niet dat het beperkt is tot die manier van denken – het kan gewoon andere voorkeuren hebben.

 

Een manier van omgaan met kinderen die aspecten van zowel traditionele “mannelijke” als “vrouwelijke” rollen omvat, kan kinderen een meer afgerond gevoel van zichzelf geven en een beter begrip van de wereld om hen heen. Het opbouwen van karaktereigenschappen zoals empathie, nieuwsgierigheid en creativiteit in kinderen helpt hen slagen, ongeacht de stereotypen waarmee ze later in hun leven te maken kunnen krijgen.

 

Hoe kun je dus aan de slag als je dit zelf wilt doen?

Dit zijn dus enkele tips om je op weg te helpen je kind genderneutraal op te voeden. Onthoud dat het belangrijk is om consequent te zijn in je aanpak en je kind toe te staan zijn eigen identiteit te verkennen. Doe wat voor jou en je kind het beste voelt – er is niet één juiste of foute manier om de dingen te doen. Bedankt voor het lezen!