Zwanger en scheidenScheiden tijdens de zwangerschap is natuurlijk net wat complexer. In dit artikel wordt duidelijk wat de wet zegt over scheiden tijdens zwangerschap. Hierbij komen zaken aan bod als:

Zwanger tijdens het huwelijk

Volgens de wet wordt het volgende gezegd: Een kind dat tijdens een huwelijk wordt geboren heeft de echtgenoot als vader. Behalve adoptie, ben je officieel moeder als het kind uit je lichaam geboren is. De echtgenoot wordt dus gezien als de verwekker van het kind. Wanneer hij niet de verwekker is, maar ingestemd heeft met een daad die de geboorte van een kind ten gevolg heeft, dan wordt hij ook als vader beschouwd. Onder deze instemming met een daad kan het volgende vallen:

Ten slotte ben je automatisch vader als je een kind hebt erkend, het vaderschap gerechtelijk vastgesteld hebt of een kind heb geadopteerd.

Tijdens de scheiding zwanger – Wat zegt de wet?

In de wet staat het volgende omtrent het scheiden tijdens de zwangerschap.

Een kind dat voor de 307de dag nadat je gescheiden van elkaar bent gaan leven wordt geboren, heeft de ex-man als vader, tenzij de moeder in de tussenliggende tijd is hertrouwd. Aan dit automatisme is te ontsnappen door zowel de vader als de moeder.

Wanneer de vrouw het vaderschap ontkent van haar aanstaande ex, dan is het volgende van toepassing:

De moeder kan door een verklaring af te leggen bij een ambtenaar van de burgerlijke stand, ontkennen dat een kind dat binnen 306 dagen uit haar is geboren, na het gescheiden gaan leven, het kind is van haar ex-man. De verklaring moet wel binnen een jaar na de geboorte van een kind worden afgelegd.

Wanneer de man het vaderschap ontkent, is het volgende van toepassing:

Een man kan alleen ontkennen vader te zijn van het kind door een verzoek tot ontkenning van het vaderschap bij de rechter in te dienen. Ook dat moet gebeuren binnen een jaar nadat hij te weten is gekomen dat zijn kind geboren is. Zolang iemand nog officieel als vader te boek staat, is alimentatie verplicht. Wanneer de rechter bepaalt dat de man de vader niet is, kan hij de kosten voor het levensonderhoud van een kind niet terugeisen. Eens betaald, blijft betaald.

De gerechtelijke vaststelling vaderschap

Een laatste mogelijkheid om het vaderschap te laten vaststellen door middel van de rechter is het zogeheten gerechtelijke vaststelling van het vaderschap. De vraag is: wanneer kun je hier beroep op doen?

Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verwekker van het kind weigert het kind te herkennen, dit terwijl de moeder het wel verlangt. Dit leidt dat de rechter kan dwingen om de man een vaderschapstest  te laten ondergaan. De rechter kan dan met dwang opleggen wanneer de moeder heeft geweigerd de vader toestemming tot herkenning te geven en het kind later toch een officiële familieband wil. Een erkend kind zal in zo’n geval ook kunnen delen in de nalatenschap van de vader. Als onder dwang blijkt dat de man de vader is, is hij verplicht in het levensonderhoud van het kind te voorzien en moet hij dus alimentatie betalen.

Hoe zal een rechter oordelen?

Een rechter verklaart een verzoek tot herkenning van het vaderschap gegrond als de man niet de vader van het kind kan zijn, bij bijvoorbeeld door een verblijf in het buitenland, of als in de periode waarin het kind is verwekt er geen gemeenschap met de moeder heeft plaatsgevonden. Ook kan een rechter het verzoek gegrond verklaren als de vader en moeder in die tijd gescheiden hebben geleefd, tenzij er feiten bestaan die het mogelijk maken dat de man de vader van het kind is.

De rechtbank zal een verzoek tot herkenning van het vaderschap niet toewijzen als de man heeft ingestemd met seksuele gemeenschap die de verwekking van het kind tot gevolg kan hebben gehad.

Wanneer de mand een kind blijkt te hebben bij zijn vriendin, dan is dit voor de man ook mogelijk dit kind te te herkennen. Wanneer vastgesteld kan worden door de rechtbank dat er tussen deze man en moeder van het kind en band heeft bestaan of bestaat die in voldoende mate met het huwelijk op een lijn te stellen is.

De bewijslast is van groot belang.  Wie zwanger is van een aanstaande ex en niet wil dat hun kind straks omgang heeft met een weggelopen vader, zal van de rechter alleen gelijk krijgen als hij het niet in het belang van het kind acht de vader te zien.

Bron: http://www.vragenoverechtscheiding.nl/trouwen-en-scheiden/scheiden-bij-zwangerschap

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *