Het is tot het einde van dit jaar mogelijk om kinderen of kleinkinderen belastingvrij een ton te schenken. Deze bijdrage kan worden geschonken voor het aankopen van een koophuis. Maar het kabinet maakt daar aan het einde van dit jaar een einde aan. De zogenaamde jubelton wordt afgeschaft, zodat starters een eerlijkere kans hebben op de woningmarkt. Wie zijn kinderen of kleinkinderen dus nog snel een ton wil schenken, moet dat doen voor het einde van het dit jaar. Daarna wordt deze jubelton verlaagd en volgend jaar geheel afgeschaft. Maar er is daarna nog wel een andere mogelijkheid.

Jubelton verdwijnt

Onder meer Van Lanschot meldt dat de jubelton verdwijnt en wijst je op de mogelijkheden die je na de verdwijning van deze gift nog hebt. De jubelton heet officieel de ‘schenkvrijstelling eigen woning’ en werd in 2013 ingevoerd door het toenmalige kabinet. Het was de bedoeling dat vermogenden hun kinderen of kleinkinderen een belastingvrije schenking tot maximaal een ton konden geven om een huis te kopen. De maatregel was ooit ingevoerd omdat de huizenmarkt zodanig stil lag, dat huizen regelmatig ‘onder water’ stonden. Huiseigenaren konden ze zelfs tegen lage prijzen amper kwijt. De hypotheek was vaak hoger dan de marktwaarde. Inmiddels is die situatie volledig andersom en is het heel gewoon geworden om te overbieden. Vaak is het mogelijk om een woning met een flinke overwaarde te verkopen.

Daarmee is de noodzaak voor een jubelton flink afgenomen. In 2013 werd de jubelton geïntroduceerd om de huizenmarkt uit het slop te trekken. Het was dan mogelijk om maximaal 106.671 euro belastingvrij te schenken. Maar per 1 januari 2024 verdwijnt die mogelijkheid. De jubelton wordt al vanaf 1 januari 2023 fors verlaagd naar maximaal 27.231 euro.

Alternatieven voor de jubelton

Het is vanaf 1 januari nog mogelijk om de jubelton te spreiden over twee jaar. Per jaar mag maximaal 23.000 euro belastingvrij worden geschonken. Daarmee is het dus mogelijk om dit jaar en volgend jaar de helft van de jubelton te schenken. Een andere mogelijkheid om een schenking te kunnen doen, is door gebruik te maken van de belastingvrije schenking. Dit is iets anders dan het schenken van de jubelton. De overwaarde van de woning is op te nemen in de hypotheek. Bedraagt de hypotheek niet meer dan de helft van de waarde van de woning? Dan is het mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. De rente van de hypotheek valt niet als aftrekpost op te voeren, omdat het een schuld aan de bank is.

Het vrijgekomen geld van de overwaarde van de woning mag geschonken worden aan kinderen of kleinkinderen. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van een effectenkrediet, waarbij beleggingen die al in bezit zijn worden gebruikt als onderpand voor het terugbrengen van het krediet. Met de huidige nog altijd vrij lage rente kan dat een aantrekkelijke optie zijn. Houd er wel rekening mee dat de rente op een later moment verder zou kunnen stijgen. De beleggingen kunnen ook minder waard worden, waardoor het noodzakelijk is een deel van de beleggingen te verkopen.